psychological

 • Heilige Drievuldigheid

  zie http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be

  filoview productions

  ze hadden, hebben hhun waarde de oude leefregels, maar ...

   

  tijd voor een andere catechismus :

   

  _kruisteken : als kind doe je gewoon mee en je stelt je geen vragen, sprookjes, abstracte dingen als Vader, Zoon, Geest gaan er vlot in, al begrijp je niet wat men bedoeld…als je dat teken maakt, denk dan aan noord, oost, zuid en west en aan de kracht van het bewustzijn van de kosmos, waarmee we qua evolutie verwant zijn…en wens goede evoluties van zijn van eenieder die je kent, de verhaallijnen van atomaire, cellulaire evoluties gaan verder langs ons, om ons te verlossen uit onze biologische, emotionele, intellectuele en spirituele eenzaamheid, …de toestand ervan; afhankelijk van voorvaderen en onze eigen reacties en inbrengen.

   

  -het gebed des heren Is er een kracht die tussen al die big bang-cyclussen door, minstens een bewustzijn gelijk aan het mogelijke onze had en die daarvoor geen evolutie van het atomaire naar het biologische en zo verder nodig had…zou kunnen, al is het wetenschappelijke feit dat alles wat kleiner of gelijk aan nul dreigt te worden, onder druk komt te staan en in het zicht van vormeloosheid, onzinnigheid (nihilisme), ontploft een even goed uitgangspunt dat niet alleen geldt voor sterren en atomen, maar ook voor onze relaties met anderen en onszelf. ‘Zijn naam heiligen’, laat ons gewoon het goede heiligen en Hem in plaats van God, gewoon het Goede noemen, ook een goed uitgangspunt, beter dan een oude man met een lange baard, zoals wij hebben geleerd. ‘Uw rijk kome’…tuurlijk, de geschiedenis is een verhaal dat in positieve richting zal evolueren, ondanks alles. Bovendien is er naast de stoffelijke geschiedenis ook diegene die over innerlijke evoluties gaat, hoe we met onszelf en anderen omgaan en daar kunnen tips uit klassieke geloven helpen (doe niet aan anderen wat jezelf niet zou willen dat je overkomt bijvoorbeeld), maar soms moet men wel niet op de manier waarop de andere het zou willen hebben voelen en denken en handelen…afhankelijk van de voorgeschiedenissen van mensen. ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’…een stuk van waar mensen door moeten ligt al vast omwille van wie er aan hen voorafgingen en omwille van wat door de kracht van omstandigheden en de eigen inbreng tot verdere evoluties kwam. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, tuurlijk, maar een groot deel van de Kerk is doof voor linkse analyses over waarom er nog armoede, oorlog en zo in de wereld zijn. ‘Schuld vergeven, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’, komt inderdaad goede energie van vrij, maar ook hier niet overdrijven…en ieder zijn eigen verantwoordelijkheden laten uitzuiveren. ‘Ons niet in bekoring leiden ‘ …om datgene te doen dat ons in vermijdbare moeilijkheden kan brengen, akkoord, maar zelfs anderen willen helpen kan een bekoring zijn die ons veel vermijdbare lasten oplegt, nogmaals leren zien wat een ander zelf moet oplossen is zeker zo belangrijk. ‘Verlos ons van het kwade’…wat veelal begint met het overwinnen van onze negatieve emoties in onszelf en naar anderen toe.

   

  De groetenis des Engels ‘vol van GENade’, genen zijn spiritueel en we weten wel hoe ze doorgegeven worden, het verhaal van de romance tussen Maria en Jozef, een aanrader die zeker in de buurt van meer waarschijnlijkheid komt is het boek van Laurence Gardner “Maria Magdalena”…wat een vrijheid dit te typen, vroeger kwam men er op de brandstapel door. ‘bidden voor ons zondaars’…bidden is met een goed gevoel in jezelf leren leven en nauwkeurig observeren wat er in onszelf en anderen omgaat, bidden is niet alleen wensen en gebeden opzeggen, maar de dagelijkse realiteiten leren interpreteren.

   

  Het glorie zij den Vader in den beginne altijd weer de vader, zoon en heilige geest…vertaal dit toch gewoon naar verleden, heden, toekomst…of alles tussen dood en leven en alles ertussen…wat eens was, is nog altijd, maar onder een andere vorm, zelfs zonder kinderen krijgen…alle mogelijke wezenlijke eigenschappen bevinden zich enorm vertakt over de menselijke boom der verwantschap…een poging om dit te begrijpen ; wel moeite doen : zie http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be en zoek het verhalend essay ‘er was dus toch leven na de dood’. (zie lijst onderaan) (in feite is er alleen maar leven…’nu, altijd en in alle eeuwen der eeuwen’

   

  De 12 artikelen van het geloof  de twaalf geboden : (zie onderaan)

   

  Geloven kan je niet alleen via verwijzingen naar spirituele figuren, het heeft meer met jezelf en anderen te maken die je in je leven tegenkwam en tegenkomt en zal tegenkomen, meer met vriendschappen en liefdes en recht op inkomen en werk dan met mirakelen die vaak helemaal niet nauwkeurig zijn overgeleverd, de echte mirakels zijn vaak niet te beschrijven , ze gebruiken vaak de zeer lange termijn, zowel als de korte als het duizendste van een ogenblik. ‘de verrijzenis van het vlees’, verloopt via een genetische agenda. de twaalf geboden : ontwikkel het sterkere in jezelf/ tracht naar objectieve kennis/ overwin je negatieve emoties/ wees solidair met rechtvaardigen/ doe jouw deel van het werk/ neem de tijd voor stilte en natuur /geld was een middel, geen doel/ ontdek de ware betekenis van trouw/ leef niet alleen om te werken/ overmatige consumptie vervuilt jezelf/ ontdek de symboliek van de zin van het leven/ kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden octo

   

  Akte van het geloof ‘de opperste en onfeilbare waarheid’ verwerf je niet, benader je wel door alle disciplines van kennis,;gecombineerd met de zelfkennis die ook met de kennis van anderen te maken heeft, die beiden meer van subjectieve aard zijn dan objectief.

   

  Akte van hoop hele sterke kracht die men ook dagelijks kan voelen, onlosmakelijk met het geloof verbonden…destructief indien verbonden met negatieve emoties, werkt alleen maar goed als je die overwonnen hebt.

   

  Akte van liefde geloof en hoop voeden zich met de liefde voor het e(s)thische, het dagelijkse, het goede willen en het onzinnige een zin geven door warm met mekaar om te gaan en moeilijkheden te proberen overwinnen

   

  Akte van berouw loopt het mis, probeer misschien eens op een andere manier, uit schuldgevoel worden soms goeie dingen geboren, soms is het onnodig en werkt het nefast, maar daar moet iedereen zelf en met anderen achter komen

   

  De tien geboden van God Rode draad in de evolutie van godsdiensten, men komt bij één god uit, net zoals de wetenschap, alles is één. Zweren en vloeken en spotten…velen werden er nadien wijzer door. Elke dag is eigenlijk een ‘dag des Heren’(Levens). Bijeenkomen met een paar mensen om te filosoferen over het leven, is vaak meer eucharistie dan vastliggende rituelen over te doen. ‘Vader , moeder zult ge eren, inderdaad, maar conflicten mag men niet uit de weg gaan. ‘Dood niet, geef geen ergernis’, vrij duidelijk, maar de Kerk heeft zich vaak achter het moorden geschaard als plicht zelfs…ook al de hoogste waarheid zeker ?’ ‘Doe nooit wat onkuisheid is’…onkuisheid : op een ijdele egoïstische, harteloze, voor het geldgewin , bruut dierlijke manier van de lichamelijkheid van erogene zones genieten…’zonde’ van de tijd inderdaad onder meer. ‘Vlucht het stelen en bedriegen’…zelfs als het je overkomt zou ik zeggen…moeilijke oefeningen in het mens worden. ‘Achterklap en ’t liegen’…begrijpen, inleven en analyseren…zijn een hoger niveau van bestaan, dat niet iedereen meer en meer bewust aankan. ‘Wees kuis in uw gemoed’, bon, ‘indien gij niet wordt als deze kinderen’ gaat misschien ook in die richting…oversekst zijn, een verslaving, met traceerbare redenen waar de verslaafde misschien wel nooit achter komt…onder of over, alles wat met té begint is niet ideaal, behalve tevreden dan;

   

  De vijf geboden van de heilige kerk ‘zonden biechten’…in biechtstoel, een beetje een laatste redding, zoals seks in de anonieme sfeer…moet in eigen omgeving kunnen eigenlijk/’op boet en vrijdag vlees ontberen’ minder vlees eten, niet zo slecht voor velen, zoals vasten ook positief kan zijn/’te communie gaan rond Pasen’…belang van goede voeding om je goed te voelen…te communie gaan is gewoon een ritueel van vroeger tijden, je kan beter naar een documentaire over de sterren kijken bijvoorbeeld.

   

  Aanroepingen onder het Lof gezegend zij deze of gene of dit of dat, alles en eenieder kan zowel zegen als het tegendeel zijn onder bepaalde omstandigheden, aanvulling in ieder geval, wat niet wegneemt de verdiensten van vele gewone mensen zowel als de iconen van vroeger tijden

   

  Allerlei rituele gebeden en gebeden voor het eten enz als het innerlijke gevoel er is, hoeven al die aanroepingen van heiligen enz er niet bij…respect voor het eten en zijn voortbrengers en bereiders zijn belangrijker, en ’ s morgens de tijd nemen om de vorige dag te analyseren en innerlijk kracht te vragen, daar hoeven niet die heel oude woorden bij, meestal zonder woorden maar met de kracht van goede intenties, geloof, hoop, liefde…is al genoeg

   

   

   

  cathechismusvragen :

   

  Eerste les ‘wat we moeten weten en doen om zalig te worden’ : er is teveel nadruk op het perfect willen zijn en oneindig goed enz…we vullen mekaar aan en aanvoelen van het hoe en waarom er van, dat is pas ‘zalig’ en het ‘dopen’, gewoon een ritueel

   

  Tweede les als men de gnostische teksten leest (zie linken linkerkolom http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be ) (zonder deze als dé waarheid dan te bestempelen) merkt men dat de Kerk veel met teksten verdraaid heeft of verzwegen)

   

  Derde les :   zie vijftigtal filosofische essays onder http://deblogfilosofen.skynetblogs.be alles weten en zien in één entiteit…best niet uit te leggen kunst

   

  Vierde les : schepping : zie essays…ps ‘engelen’ : niet zomaar uit te leggen, zie vorige verwijzingen

   

  PS ‘erfzonde’ daar waar vorige generaties mee zaten en dat wat wij wij moeten proberen overwinnen    

   

  Vijfde les : zie vorige opmerkingen en verwijzingen Christus was al mens, hoefde het niet te worden

   

  Eenieder heeft zijn eigen biografie waar ook veel van te leren valt.

   

  Overige lessen : veel loopt spaak omdat veel zich beperkt tot het herhalen van dezelfde mantra’s, weg van het persoonlijke leven van de mens met zijn persoonlijke moeilijkheden, altijd maar de Kerk verheerlijkend en vastlopend op abstracte rituele woorden. De graven die op het laatste oordeel opengaan en de verrijzenis in het vlees en al die dingen, zo gaan die dingen niet…elke geboorte is een verrijzenis van velen van vroeger en nu eigenlijk, een vervolgverhaal…leven na de dood bestaat ook op een andere manier, zonder al dat bijgeloof van een instituut met verdiensten zowel als enorme gebreken en starheid en misleiding. Leven volgens zijn eigen de wereld liefhebbend geloof is belangrijker dan uit angst wat na te volgen. Men moet gewoon kritisch zijn om je energie niet daar te steken waar het niet nodig is. Structurele maatschappelijke veranderingen zijn even belangrijk als naar eenieders geval, te doseren naastenliefde. De wraak van ‘God’ is te herleiden tot de wraak die de mens zelf over zichzelf en anderen afroept.

   

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2011/04/23/er-was-dus-toch-leven-na-de-dood.html

   

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/gedichten/

   

  http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/

   

  de twaalf geboden ontwikkel het sterkere in jezelf -tracht naar objectieve kennis- overwin je negatieve emoties -wees solidair met rechtvaardigen- doe jouw deel van het werk- neem de tijd voor stilte en natuur -geld was een middel, geen doel -ontdek de ware betekenis van trouw- leef niet alleen om te werken -overmatige consumptie vervuilt jezelf- ontdek de symboliek van de zin van het leven -kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden octo

  88 jarige moeder, oma,

  11x8, proficiat en dankjewel

  1924 .O.   StOk, het oude lemen huizekke, een tweede meisje erbij

                     Meer een Germaanse, aan Mediteraner zus haar zij.

  1. Achter de ploeg in Neerlinter in ’t huurhuis, kon ze het paard al laten trekken

                     Later zouden de meiskes en noorderling Jef en zuiderser Sylvie hun eigen huis betrekken.

  1. ZEStien, al veel gezien met al die kennissen, buren, ooms en tantes en neven en nichten.

                   Vele vertellingen heeft ze ons gedaan, over al die mensen en hun plichten en zwichten.

                   De oorlog begon ook in dat jaar. En eindigde met een goe lief.

                   Ne brave hardwerkende jongen, echt haar gerief.

                   Hij uit een oorlogsdorp, zij geraakt door een stukje wapentuig.

                   In die tijd, net zoals nu, op een ander was ’t hier heel ruig.

                   Maar toen konden ze beginnen verkeren, zes jaar lang

                   En laten zien welke noten ze nog hadden op hunnen zang.  

                   Ze kon haar Frans van in haar schooltijd in de Walen.

                   Op ’t gemeentehuis in Neerlinter wist ze altijd haar gelijk te halen.

             24.Ze liet zich overhalen om mee in ’t fruit te gaan werken op een boerderij

                   Ze trouwde er met de oudste zoon, samen dag in dag uit, trouw, zij aan zij.

                   Elke denkbare tuin –en boerenstiel kreeg ze onder de knie.

                   Het bedrijf groeide en van kamionette kwam een kamion of 2 in de fruitcompagnie.

                   Van 5 uur ’s morgens voor de meesten hun werk de leveringen van fruit noteren

                   Zeker in honderd boekskes, en van evenveel mensen en families kon ze nu dingen leren.

                   Een geluk dat haar schoonmoe bijsprong aan de pot en pan

                   Want altijd was er zoveel en meer te doen bekan.

                   Na vier jaar tijd voor de eerste kleine meid

                   Nu ook al ver bekend vanwege haar gezonde voeding en heelprodukten en vlijt.

  1. Tegen 4x8 was het tijd voor een zoon met een 8 in zijn naam.

                   En toen hij acht was, had ze hem ook al in een steeds groter ploeg van ‘werken’ staan.

                   Vermits man, vaak naar buitenland met het fruit, deelde Gerardinneke de lakens uit.

                   Altijd zat iedereen in ’t veld of op de grootmarkt in Mechelen met tonnen fruit, fruit, fruit.

                   Met werkvolk en eigen familie ondereen aan één tafel op de noen,

                 Dat waren nog eens schafttijden, voor ieder die leute en werken had vandoen.

                 Op haar 36 jaar in 1960 werd haar huidige schutsengel geboren

                  Haar derde kind, een meisje liet flink, zoals ze toen al was, van zich horen.

                 Ook zij vond na haar loonjaren in ‘t fruit en de fruitcommerce haar weg.

                 En tot op vandaag, nee, pak ze daar maar ni weg.

  1. 1964 ondertussen, alles moest groter en groter,harder werken om mee te kunnen samen

                 Slepen en sleuren en dragen, hoe meer alles op wielen ging, hoe meer kilo’s er bijkwamen

                 Frigo’s werden bijgebouwd en meer volk aangenomen

                 ’t ene seizoen in ’t andere, nooit een maand zonder fruit, ni aan vakanties toegekomen toen

                 Maar een reden tot scheiden, was dat nog niet toen, welk ook een seizoen

                 Je zeurde gewoon niet en deed wat je verondersteld was te doen.

  1. 1972, alle sporen van de oude boerderij zelf al jaren verdwenen ondertussen

                 De zaak,een drukke fruitkwekerij, sorteerdershal,handel met den bompa al ten ruste.

                 Nadat Gerardine voor hem had gezorgd dat hij een waardig levenseinde kreeg,

                 Als eerste in een reeks van vijf oude mensen, bracht ze veel geluk in hun levenseind teweeg.

                 Jaren zijn we soms dagen ’s nachts soms mee opgestaan toen het willen leven stokte…

                Tot de andere kant van ’t leven aan de deur klopte.

  1. Ons ma moest naar de kliniek voor haar strenge maar goede hartje, zonder omwegen

                 Hier en daar wat af en bij en ze kon er als een echte Vancampenhout weer tegen

                Ze was nu al twee keer grootmoeder geworden ook en tegen de tijd van ’t pensioen

                 Zorgde ze al eens voor die of die kapoen.

  1. Wat genieten met haren René, een uitstapje en hier en daar, nog iets doen met fruit

                Maar na enkele jaren, was ook dit liedje uit.

                 Zeven mooie, moeizamere jaren doch, kon ze zelf nog met wat hulp voor hem zorgen.

                 Van toen af hebben we haar altijd trager zien gaan, eerst met stok en pikkel

                 Dan achter het karreke aanlopen op ’t gemak en dan zelf in dat vehikel

                 Gekookt en gezorgd heeft ze, tot ze echt niet meer kon.

                 In den hemel krijgt ze voorzekers een plaats op ’t balkon.

  1. In 2004 werd ze tachtig en al een jaar was René er niet meer, waar was de tijd ?

               Aan opgeven dacht ze echter niet, ondanks de jaar na jaar mindere mobiliteit.

               Ieder jaar zorgde ze voor eenieders verjaardag en alle jaren een lekker feest.

               Waar nooit iemand tegen zijn goesting is bij geweest.

               En nog dagelijks heeft ze haar nuchtere of plezante kritiek op de actualiteit

               En op of ge nu al wel of niet alleen en met wie zijt.

              Ondertussen na jaren ononderbroken zorgen van vooral onze jongste zus,

               Staat ze ook op goede voet met elke verpleeg- en huishoudengel van ’t sociaal krus.

             Nee, met z’n allen onderschatten we niet de pijnen die de Dafalgan bestrijd

               …dat ze er nog dagelijks mag bijzijn en horen is ons allen van te veel ‘weid’(waarde)

             Gerardinneke, je was en bent hier heel goe bezig op aarde.

             Je kent de verhalen van heel veel mensen, over wel en wee en cenze

            Je komt ook heel graag nog onder de mense

             Al laat het nog in een auto geraken heel veel over te wensen.

             Ge zijt nog altijd één uit de duizend, zonder pretence.

  1. Wie zal het zeggen…of we je tegen dan met zijn twee

            Nog dagelijks in je eigen bedje bij jou thuis te slapen mogen leggen.

           

  Octaaf 8

   

   

 • Verlichting

  ontdekt in leegstaand huis, schrappen met de vingernagel gaf dit, dan dees mannen voor een venster met zicht op lente gezet ...en dat op Pinksteren