• zin-sense

  http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

  acht boekdelen, in totaal 1944+ bladzijden

   

  Het leven als eindeloze test

  Het leven is een levenslange test in het zoeken naar mogelijkheden om op alle mogelijke manieren het leven te overleven, genetisch, individueel, sociaal.   De verwondering om wat in een ver, in het nu opgelost, collectief en individueel verleden aan ons allen en mezelf voorafging, blijft me dagelijks vergezellen.   Soms begrijp je huidige sociale toestanden of individuele relaties met mensen heel goed en veel van die dingen evolueren op vaak grillige manieren naar meer bewustzijn. De straling die aan het wordingsproces van atomen en moleculen voorafging had ook zo zijn manier van worden en zijn op zijn palmares…en alles en iedereen zal er uiteindelijk terug naar wederkeren, we zien ze wel niet, maar telefoneren er dagelijks mee. Organen zijn eerst kunnen ontstaan en hebben leren functioneren van zodra de natuur, wij dus, een massa aan tijd in het experimenteren met de allereerste kleine micro organismen in het water gespendeerd hadden. De eerste wereldgemeenschap zonder oorlog en zonder op speculatiemechanismen gebaseerde uitbuiting kan pas geleidelijk aan het licht zien naar mate er meer een totaalbewustzijn over dit alles komt en andere politieke organisatievormen de oude manier van aan politiek doen gaan vervangen. Ondertussen blijven we zitten met een systeem dat we door ons door een deel van de media gevoed ‘ingedommeld’ zijn verdienen. Tal van levensgewoonten en emotioneel onrijp reageren houden ons tegen om zowel persoonlijk als sociaal te groeien. Als we er in slagen om inzicht in al het hierboven opgesomde door te geven, zullen we uiteindelijk ook rijper worden om de verwarring die onze instincten en negatieve emoties en sterfelijkheid soms met zich brengen niet meer als onbegrijpelijk en onoverkomelijk te ervaren…maar vooral lang onze persoonlijke en collectieve inzichten om te groeien in levenswijsheid. Het in detail snappen van micro en macro situaties is wetenschappelijk al heel ingewikkeld, maar objectief best te doen…als het op ons subjectieve leven aan komt kunnen die inzichten ook wel heel gecompliceerd lijken en nauwelijks nog bij te houden als je met alle combinaties en verwikkelingen in relaties geconfronteerd wordt. Van simpele constataties vertrekken als je aan ’t observeren gaat, via boek of woord, dialoog of innerlijke communicatie.    Een link naar het totaalwerk onder bijna iedere kunstvorm gebracht, zal dit verhaal van wat ik hier tot nog toe in ieder domein over schreef afsluiten.  De reis van licht en wij is in feite dezelfde.                 Zie ook de teksten bij het project Fotofilosofie.

   

   Woord zoekt beeld   foto’s zie :   http://fotofilosofie.skynetblogs.be

  Ook op facebook ‘Fotofilosofie’  

  http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be acht boekdelen, in totaal 1944+ bladzijden

  vervolg in Nederlands    http://diepzinnigletterzetten.skynetblogs.be 

   

  continuation in English  http://7internationalblogs.skynetblogs.be /  

  but the newest on : http://filoview-art.skynetblogs.be/

        

   

 • Dit is ons Leven (2)

  1. http://fotofilosofie.skynetblogs.be/
   Volgende Tentoonstelling:
   Met dank aan de Alfons Smets Residenties  
  2. vierde tentoonstelling http://fotofilosofie.skynetblogs.be tentoonstelling park Vredestoren EbenEmael tot juli 2018   of op afspraak in Meensel
  3. FOTOFILOSOFIE

   Octaaf Coeckelberghs & Thea Swinkels Né le 1 mai 1956 Née, le 8 juillet 1967

   De essentie waar fotografe (Thea Swinkels) en ik (Octaaf Coeckelberghs)  naast het praktische leven mee bezig zijn, proberen we te vatten in een tentoonstelling: "Woord zoekt Beeld".

   Ons werk, FOTOFILOSOFIE, schetst het ontstaan van het zijn, vanaf de oerknal en zo verder de schepping in. Fysica die Chemie en die dan weer Biologie deden geboren worden. 

   Het wil de rol van de filosofie als zingeving van ons bestaan accentueren. Vanuit de wetenschappen aantonen dat het leven een ééngemaakt spiritueel gebeuren is. Op zoek naar zin en onzin in alle domeinen van het leven.

   De mensheid is op een punt gekomen dat alles wat objectief kan worden begrepen in kaart gebracht is.  Het is allemaal zo fenomenaal en toch is er relatief gezien niet zo veel interesse voor. 

    

   Deze reeks gaat over de wereldpolitiek en is sterk antimilitaristisch.

   Zoveel wereldproblemen zijn aan een oplossing toe; een te groot deel van de wereldbevolking is om allerlei redenen niet echt bezig met de oplossing ervan, gevangen ook in hun subjectieve situaties.

    

   Octaaf Coeckelberghs (het Voortijdig Testament, Filosofisch Verzet, de Blogfilosoof)  ps dit is ongeveer een chronologische voorstelling van de werken, je kan ze ook zien als een filosofisch verhaal dat begint met het werk "zin" en "vader Fysica en moeder Chemie" "Filosofische Invalshoek" enz...voor meer uitleg en eventueel lezing omtrent de onderwerpen, contacteer ons

  4. totaalwerk blogfilosoof :

    

   http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be acht boekdelen, in totaal 1944+ bladzijden

   vervolg in Nederlands    http://diepzinnigletterzetten.skynetblogs.be 

    

   continuation in English  http://7internationalblogs.skynetblogs.be /  and  http://fiLoview.skynetblogs.be

  Lees meer...